Vem bestämmer vilka som kommer bli frånkopplade?

Vem bestämmer vilka som kommer bli frånkopplade?

Vilka ledningar och elförbrukare som ska omfattas kräver lokal kunskap och därför bestäms det på regional och lokal nivå. Kommuner, elnätsbolag, statliga myndigheter, länsstyrelser och regioner ansvarar tillsammans för identifiering och planering av för hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet. Prioriteringen görs enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat, så att el till största möjlighet ska kunna styras till prioriterade ledningar vid en effektbristsituation. Metoden kallas Styrel, vilket står för "styrning av el till prioriterade.