Varifrån kommer uppgifterna om ökad risk för effektbrist i vinter?

Varifrån kommer uppgifterna om ökad risk för effektbrist i vinter?

Svenska kraftnät gör på uppdrag av regeringen varje år en rapport där vi tittar på effektläget den senaste vintern och gör en prognos över hur det kommer att se ut kommande vintrar. Det är den här kraftbalansrapporten som ligger till grund för nyheterna om att risken för effektbrist ökat jämfört med tidigare. Rapporten har funnits tillgänglig sedan i maj.

Sedan Svenska kraftnät publicerade Kraftbalansrapporten har omvärldsfaktorer som påverkar det svenska kraftsystemet utvecklats till det sämre. Nya beräkningar som Svenska kraftnät har gjort visar att vi i vinter inte kan räkna med att vi kan importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar.