Varför svänger elpriserna så mycket?

Varför svänger elpriserna så mycket?

El är en vara som handlas på en gemensam europeisk marknad. Priserna styrs utifrån tillgång och efterfrågan i varje elområde, Förbindelser inom och mellan de europeiska länderna används så långt som möjligt för att möta efterfrågan till lägsta möjliga kostnad.

Sverige och Norden påverkas av elpriserna på kontinenten eftersom vi är tätt sammankopplade med det kontinentala elsystemet. I Europa har elpriset drivits upp till rekordhöga nivåer framför allt beroende på höga gas- och kolpriser. De orsakades till att börja med av att efterfrågan på gas ökat kopplat till den ekonomiska återhämtningen i spåren av pandemin.

Till det har kommit effekterna av kriget i Ukraina med den minskade importen av gas från Ryssland. Framför allt påverkas de södra delarna av Sverige av de höga elpriserna på kontinenten.