Varför ser Svenska kraftnät inte till att det produceras tillräckligt med el?

Varför ser Svenska kraftnät inte till att det produceras tillräckligt med el?

Det är inte Svenska kraftnät som beslutar hur mycket el som produceras i Sverige. Svenska kraftnät ansvarar för transmissionsnätet för el i Sverige och utlandsförbindelserna. 

Vi ansvarar även för kraftsystemets driftsäkerhet och att det i varje ögonblick är balans mellan den el som produceras och den el som förbrukas. Det gör vi i vårt kontrollrum, dygnet runt alla dagar på året.

Produktionen av elen ligger hos marknadsaktörer, som till exempel Vattenfall, Uniper, Fortum och kommunala energibolag.