Varför säkerställer inte Svenska kraftnät att elen hamnar där den bäst behövs?

Varför säkerställer inte Svenska kraftnät att elen hamnar där den bäst behövs

Elen handlas upp på en marknad i fri konkurrens. Det är alltså inte någon myndighet som bestämmer vem som får elen. Elmarknaden är gemensam för hela EU, och precis som alla andra EU-länder importerar och exporterar vi el vid behov. Allt regleras av EU-lagstiftning och det finns tillsynsmyndigheter på både nationell och internationell nivå.

Läs mer: Om elmarknaden