Varför måste vi exportera el om vi inte har så det räcker åt oss själva?

Varför måste vi exportera el om vi inte har så det räcker åt oss själva?

De nordiska elsystemen är sammanbyggda och kopplade till kontinenten så att vi kan dra nytta av varandras produktion och förbrukning för att hålla balans i systemet. Detta är styrt via europeisk lagstiftning. Den inre marknaden för energi är en central del för såväl energiomställningen som för Europas energisäkerhet.

Det är ett viktigt samarbete, som vi behöver hålla oss till, både när det finns el så det räcker och när det blir problem. Och vi ska komma ihåg att det lika gärna kan vara vi i Sverige som behöver importera för att täcka våra behov. Det händer regelbundet.