Varför bygger inte Svenska kraftnät mer elproduktion?

Varför bygger inte Svenska kraftnät mer elproduktion?

Sverige och Europa har en avreglerad elmarknad. Som stamnätsägare får vi inte äga produktion eller lager, annat än som en integrerad del i nätet, till exempel har vi ett dotterbolag som äger gasturbiner som kan producera el efter att ett fel inträffat för att undvika att hela landet blir strömlöst men vi får inte äga produktion för att leverera till elförbrukare.