Vad innebär effektbrist? Har vi inte överskott på el?

Vad innebär effektbrist? Har vi inte överskott på el?

Sverige har överskott på elenergi sett över hela året och exporterar mycket el. Men under årets kallaste timmar har vi idag ett underskott på eleffekt. Eleffekt är den mängd el som produceras och förbrukas i varje enskilt ögonblick. De analyser som Svenska kraftnät gör varje år visar att tillgången på eleffekt successivt har blivit sämre under de senaste åren.