Planerar Svenska kraftnät stänga av elen i vinter?

Planerar Svenska kraftnät stänga av elen i vinter?

Vi planerar inte att stänga av elen i vinter. Men Sverige har under flera år varit beroende av att få import vid de mest ansträngda situationerna. Nu minskar sannolikheten att få import från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser.

Att koppla från elen lokalt, så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, är ett verktyg som alltid har funnits att ta till som en sista utväg för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Vi har aldrig behövt göra det på grund av effektbrist i Sverige.