Kommer det någon förvarning innan elen stängs av?

Kommer det någon förvarning innan elen stängs av?

Skulle vi hamna i det läget att det finns risk för effektbrist kommer Svenska kraftnät med stor sannolikhet att se det i handeln av el dagen före. Gör vi det så kommer vi tillsammans med aktörer på marknaden att göra vad vi kan för att minska risken genom gemensamma insatser för att öka produktion och minska förbrukning. I en situation med hög efterfrågan och låg tillgång kommer elpriset att bli högt, vilket i sig minskar efterfrågan.

Vi kommer i samband med en ansträngd situation kommunicera med media och via våra kanaler för att uppmärksamma allmänheten om situationen.