Hur lång tid pågår en frånkoppling?

Hur lång tid pågår en frånkoppling?

Det går inte att svara på exakt, det beror på den specifika situation som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som vi gjort i samband med arbetet med kraftbalansrapporten ser vi att det kan handla om ett par timmar, men vi kan inte idag säga hur lång en frånkoppling skulle bli.

Om elen behöver stängas av kan frånkopplingen roteras efter en begränsad tid, så inte en enskild användare drabbas för hårt.