Vilka investeringar kommer VB Elnät att genomföra?

Vilka investeringar kommer VB Elnät att genomföra?

De kommande 10 åren kommer VB Elnät att investera närmare en miljard i elnätet. Arbetet med att ersätta luftledningar med markkabel fortsätter liksom att ersätta äldre markkablar med nya samt investera i smarta nätstationer för bättre leveranssäkerhet och snabbare felavhjälpning. Vi kommer även investera i en förnyelse av regionnätet för att möjliggöra anslutningar av exempelvis vindkraft och solkraft.