Vilka investeringar kommer VB Elnät att genomföra?

Vilka investeringar kommer VB Elnät att genomföra?

De kommande 10 åren kommer VB Elnät att investera närmare en miljard i elnätet. Arbetet med att ersätta luftledningar med markkabel fortsätter liksom att ersätta äldre markkablar med nya, samt investera i smarta nätstationer för bättre leveranssäkerhet och snabbare felavhjälpning. Vi kommer även fokusera på underhållsinsatser samt förbereda elnätet för att kunna hantera en ökad mängd lokalt producerad förnybar el.