Vad går pengarna till?

Vad går pengarna till?

VB Elnät kommer under de närmaste 6 åren att öka investeringarna i elnätet med mer än 50%. Fokus ligger på kapacitetshöjande åtgärder för att möjliggöra energiomställningen inom vår region. Vi behöver anställa fler för att klara utmaningen.