Samarbeten

SKPF Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg avd 82

 • 50 % rabatt på den fasta månadsavgiften vid aktivt tecknande av elavtal till fast pris och med en avtalslängd på 1 år eller längre
 • 3 öre rabatt på priset för tillvalet ”Lokalproducerad el från vattenkraft” (ord pris 8,75 öre/kWh inkl moms) Tillvalet görs separat vid tecknande av elavtal.
 • Särskilt telefonnummer för medlemmar att ringa till VB Energis kundservice. Telefonnummer aviseras på SKPFs webbplats.

Rabatterna gäller en anläggning/medlem.

För att erhålla rabatterna

Du som är medlem i den aktuella organisationen måste anmäla ditt SKPF-medlemsnummer i samband med tecknande av elavtal.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden hos VB Elförsäljning.

SKPF Ludvika/Smedjebacken avd 108

 • 50 % rabatt på den fasta månadsavgiften vid aktivt tecknande av elavtal till fast pris och med en avtalslängd på 1 år eller längre
 • 3 öre rabatt på priset för tillvalet ”Lokalproducerad el från vattenkraft” (ord pris 8,75 öre/kWh inkl moms) Tillvalet görs separat vid tecknande av
 • Särskilt telefonnummer för medlemmar att ringa till VB Energis kundservice. Telefonnummer aviseras på SKPFs webbplats.

Rabatterna gäller en anläggning/medlem.

För att erhålla rabatterna

Du som är medlem i den aktuella organisationen måste anmäla ditt SKPF-medlemsnummer i samband med tecknande av elavtal.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden hos VB Elförsäljning.

SPF Ludvika

 • 50 % rabatt på den fasta månadsavgiften vid aktivt tecknande av elavtal till fast pris och med en avtalslängd på 1 år eller längre
 • 3 öre rabatt på priset för tillvalet ”Lokalproducerad el från vattenkraft” (ord pris 8,75 öre/kWh inkl moms) Tillvalet görs separat vid tecknande av elavtal.
 • Särskilt telefonnummer för medlemmar att ringa till VB Energis kundservice. Telefonnummer aviseras på SPFs webbplats.

Rabatterna gäller en anläggning/medlem.

För att erhålla rabatterna

Du som är medlem i den aktuella organisationen måste anmäla ditt SPF-medlemsnummer i samband med tecknande av elavtal.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden hos VB Elförsäljning.

SPF Seniorerna Barkenbygden Smedjebacken

Vid nytecknande av elavtal eller avtalsförlängning, där medlem aktivt väljer ett fastprisavtal på 1 åre eller längre, erhåller medlemmen:

 • 50 % rabatt på fasta årsavgiften. Ordinarie årsavgift är f n  från 540 kr inkl moms
 • Säkerhets-kit - 1 st per avtalsperiod

Rabatterna gäller en anläggning/medlem.

För att erhålla rabatterna måste medlem anmäla sitt medlemsnummer hos SPF Seniorerna i samband med tecknande av avtal.

Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden hos VB Elförsäljning.

 

SPF Seniorerna Grangärdebygden

 • 50 % rabatt på den fasta månadsavgiften vid aktivt tecknande av elavtal till fast pris och med en avtalslängd på 1 år eller längre
 • 3 öre rabatt på priset för tillvalet ”Lokalproducerad el från vattenkraft” (ord pris 8,75 öre/kWh inkl moms) Tillvalet görs separat vid tecknande av elavtal.

Rabatterna gäller en anläggning/medlem.

För att erhålla rabatterna

Du som är medlem i den aktuella organisationen måste anmäla ditt medlemsnummer i samband med tecknande av elavtal.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden hos Västerbergslagens Elförsäljning AB.

PRO i Söderbärke

 • 50 % rabatt på den fasta månadsavgiften vid aktivt tecknande av elavtal till fast pris och med en avtalslängd på 1 år eller längre
 • 50 % rabatt på priset för tillvalet ”Lokalproducerad el från vattenkraft”. Tillvalet görs separat vid tecknande av elavtal.
 • Säkerhets-kit
 • Särskilt telefonnummer för medlemmar att ringa till VB Energis kundservice. Telefonnummer aviseras på PROs webbplats.

Rabatterna gäller en anläggning/medlem.

För att erhålla rabatterna

Du som är medlem i den aktuella organisationen måste anmäla ditt PRO-medlemsnummer i samband med tecknande av elavtal.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden hos VB Elförsäljning.

PRO i Fagersta

 • 50 % rabatt på den fasta månadsavgiften vid aktivt tecknande av elavtal till fast pris och med en avtalslängd på 1 år eller längre
 • 3 öre rabatt på priset för tillvalet ”Lokalproducerad el från vattenkraft” (ord pris 8,75 öre/kWh inkl moms) Tillvalet görs separat vid tecknande av elavtal.
 • Särskilt telefonnummer för medlemmar att ringa till VB Energis kundservice. Telefonnummer aviseras på PROs webbplats.

Rabatterna gäller en anläggning/medlem.

För att erhålla rabatterna

Du som är medlem i den aktuella organisationen måste anmäla ditt PRO-medlemsnummer i samband med tecknande av elavtal.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden hos VB Elförsäljning.

PRO samorganisation i Ludvika

 • 50 % rabatt på den fasta månadsavgiften vid aktivt tecknande av elavtal till fast pris och med en avtalslängd på 1 år eller längre
 • 3 öre rabatt på priset för tillvalet ”Lokalproducerad el från vattenkraft” (ord pris 8,75 öre/kWh inkl moms) Tillvalet görs separat vid tecknande av elavtal.
 • Särskilt telefonnummer för medlemmar att ringa till VB Energis kundservice. Telefonnummer aviseras på PROs webbplats.

Rabatterna gäller en anläggning/medlem.

För att erhålla rabatterna

Du som är medlem i den aktuella organisationen måste anmäla ditt PRO-medlemsnummer i samband med tecknande av elavtal.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden hos VB Elförsäljning.

Villaägarna i Fagersta

 • 50 % rabatt på den fasta månadsavgiften vid aktivt tecknande av elavtal till fast pris och med en avtalslängd på 1 år eller längre
 • 3 öre rabatt på priset för tillvalet ”Lokalproducerad el från vattenkraft” (ord pris 8,75 öre/kWh inkl moms) Tillvalet görs separat vid tecknande av elavtal.

Rabatterna gäller en anläggning/medlem.

För att erhålla rabatterna

Du som är medlem i den aktuella organisationen måste anmäla ditt Villaägarna-medlemsnummer i samband med tecknande av elavtal.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden hos Västerbergslagens Elförsäljning AB.

Villaägareföreningen Ludvika-Smedjebacken

 • 50 % rabatt på den fasta månadsavgiften vid aktivt tecknande av elavtal till fast pris och med en avtalslängd på 1 år eller längre
 • 50 % rabatt på priset för tillvalet ”Lokalproducerad el från vattenkraft”. Tillvalet görs separat vid tecknande av elavtal.
 • Säkerhets-kit

Rabatterna gäller en anläggning/medlem.

För att erhålla rabatterna

Du som är medlem i den aktuella organisationen måste anmäla ditt Villaägareförenings-medlemsnummer i samband med tecknande av elavtal.
Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden hos Västerbergslagens Elförsäljning AB.