VB Energi flaggar för höjt pris på fjärrvärme 2024

Fjärrvärme är känd för att ha en stabil prisutveckling. Så sent som i september förra året presenterade Energiföretagen prisstatistik på fjärrvärme som visade små och förutsägbara ökningar. Likaså har fjärrvärme från VB Energi följt inflationen och vissa år till och med legat under.

Marknadsläget för fjärrvärme har dock förändrats. Krig i Ukraina, rusande bränslepriser och hög inflation har gjort prisutvecklingen på fjärrvärmen samt produktionskostnader oförutsägbara. Det senaste årets utmanande läge på energi- och bränslemarknaden kommer även att märkas i kommande prissättning och som fjärrvärmekund kan man förvänta sig en betydligt högre prisökning 2024 än under tidigare år.

I juni genomförde vi det första samrådsmötet för Prisdialogen med våra företagskunder samt ett antal villakunder. Avsikten med samrådsmötet är att föra en öppen och transparent dialog med fjärrvärmekunder om rådande läget på energimarknaden. Du som kund kan ta del av presentationen samt mötesprotokollet på vbenergi.se under Fjärrvärme/Prisdialogen.

Fjärrvärmepriset för 2024 kommuniceras senare i höst.

Vår ambition är självklart att alltid vara ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Vi jobbar hårt för att kontrollera kostnaderna. Nu står det klart dock att bränslepriserna lagt sig på en mycket högre nivå och vi måste agera på det för att kunna betala våra bränsleleverantörer.

I september hålls det andra samrådsmötet för Prisdialogen där vi följer upp rådande läget på energimarknaden samt kommunicerar prisläget för 2024.

Att leverera en trygg, stabil och fossilfri värme till våra kunder har alltid varit vår högsta prioritet.  Vi hoppas att alla våra kunder har fått mer förståelse för bakgrunden till vår prissättning för kommande året.

Publicerat 31 juli 2023