Nu röjer vi våra ledningsgator

Förutom investeringarna i elnäten, underhåller vi löpande våra ledningsgator. Det kan till exempel handla om att fälla träd som är speciellt känsliga för hårda vindar och blötsnö. Därmed minskar risken för att träd och grenar faller mot elledningarna vid oväder, med strömavbrott som följd.

Under 2023 kommer vi fortsätta att underhållsröja ledningsgator i vårt lokal- och regionnät . Det är lokala entreprenörer som utför arbetet med start i april.

Vi kommer att arbeta i dessa områden:

Grängesberg • Saxdalen • Hällsjön • Klenshyttan • Gonäs • Blötberget • Ludvika • Sörvik • Håksberg • Persbo • Gräsberg • med omnejd.

All högväxande vegetation såsom gran, tall, björk etc kommer att röjas bort oberoende av höjden vid röjningstillfället. Lågväxande vegetation såsom enbuskar och dyligt lämnas kvar upp till 3 meter.

I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd etc. Dock får ej drift- och personsäkerheten ifrågasättas.

I skogsgatans sidoområde kvistas träden men bedömer vi att de kan förorsaka driftstörningar fäller vi dem. Fällda träd och buskar tillhör markägaren. Fälls grövre träd utanför inlöst ledningsgata värderas dessa och meddelas markägaren. Har ni som markägare särskilda önskemål beträffande röjningen, ber vi er snarast ta kontakt med oss.

Markägare som berörs av röjning kring regionnät kommer att kontaktas med brev.

Önskemål beträffande röjning och eventuella synpunkter på arbetets utförande meddelas snarast till:

VB Elnät 
Box 860 
771 28 Ludvika 

Eller kontakta någon av nedan: 

Jennie Manner 0240-876 44 eller e-post

August Sandström 0240-876 53 eller e-post

Extern Projektledare: Björn Amundsson 070-722 65 21