Koncessionsansökningar

Vi har på börjat arbete med att ta fram underlag för ansökan om linjekoncession i Lomberget, Grängesberg. Vi behöver flytta en 50kV luftledning till följd av Trafikverkets ombyggnation av rv 50. Ansökningarna kommer kungöras i lokala tidningar.

Även arbete med att ta fram underlag för ansökan om linjekoncession i Ludvika har påbörjats. Vi kommer behöva ersätta befintlig 50kV markkabel med en ny. Ansökningarna kommer kungöras i lokala tidningar.

Arbetet beräknas vara klart april 2020.

Vid frågor, kontakta projektledare Per Nagy, 0240-876 41