Centrala Fagersta

Vi förbättrar tillgängligheten i elnätet genom att byta ut befintlig mellanspänningsledning i mark. Schaktarbeten i centrala Fagersta kommer utföras med minsta möjliga miljöpåverkan på omgivningen. Arbetet beräknas vara klart oktober 2020.

Vid frågor, kontakta projektledare Per Nagy, 0240-876 41