Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö

För oss på VB Energi är arbetsmiljöfrågorna ytterst viktiga för hela verksamheten. Det är viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet och att alla kan se märkbara förbättringar i vardagen. Det skapar också en mer trygg och utvecklande arbetsmiljö och uppmuntrar till mer effektiv intern och extern kommunikation. Ett positivt arbetsmiljöklimat ger ökad motivation och prestation i hela organisationen men förpliktigar samtidigt att sträva efter ytterligare förbättringar.

2012 blev vi certifierade enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. Numera är OHSAS 18001 ersatt med en internationell standard för arbetsmiljö ISO 45001:2018. Sedan augusti 2020 är vi certifierade enligt ISO 45001:2018.

Vad är ISO 450011:2018?

Arbetsmiljöcertifieringen medför flera fördelar, underlättar i strävan efter en bättre arbetsmiljö, ger ökad säkerhet och trivsel bland medarbetare och intressenter. Det medför även en mer effektiv ledning och styrning och bättre kontroll på risker. Företaget får en friskare och nöjdare personal och i och med det lägre sjukskrivningskostnader. Detta ökar företagets möjligheter att behålla och rekrytera kompetent personal i framtiden.

Arbetsmiljöfrågorna är ytterst viktiga för hela verksamheten. Det är viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet och att alla kan se märkbara förbättringar i vardagen. Det skapar också en mer trygg och utvecklande arbetsmiljö och uppmuntrar till mer effektiv intern och extern kommunikation. Ett positivt arbetsmiljöklimat ger ökad motivation och prestation i hela organisationen men förpliktigar samtidigt att sträva efter ytterligare förbättringar.

Genom certifieringen har VB Energi åtagit sig att arbeta för ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet vilket kommer att leda till en mer hållbar utveckling och nya utmaningar.

Västerbergslagens Energi AB 45001.jpg