Vi är ett arbetsmiljöcertifierat företag

Vi är certifierade enligt ISO 45001:2018. Arbetsmiljöcertifieringen medför flera fördelar, underlättar i strävan efter en bättre arbetsmiljö, ger ökad säkerhet och trivsel bland medarbetare och intressenter. Det medför även en mer effektiv ledning och styrning och bättre kontroll på risker. Företaget får en friskare och nöjdare personal och i och med det lägre sjukskrivningskostnader. Detta ökar företagets möjligheter att behålla och rekrytera kompetent personal i framtiden.

Det är viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet och att alla kan se märkbara förbättringar i vardagen. Det skapar också en mer trygg och utvecklande arbetsmiljö och uppmuntrar till mer effektiv intern och extern kommunikation. Ett positivt arbetsmiljöklimat ger ökad motivation och prestation i hela organisationen men förpliktigar samtidigt att sträva efter ytterligare förbättringar.

Genom certifieringen har VB Energi åtagit sig att arbeta för ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet vilket kommer att leda till en mer hållbar utveckling och nya utmaningar. Läs mer om ISO 45001:2018

Västerbergslagens Energi AB Certifikat ISO 45001 arbetsmiljö 2023-2026.pdf