Avbrott

Om ert elavbrott är registrerat hos oss visas det under driftinformation. Det innebär att vi jobbar på att avhjälpa felet och ni behöver inte anmäla det till oss.

Innan ni anmäler avbrottet

Har ni ett pågående elavbrott som inte är registrerat under driftinformation? Gör följande för att se om ni behöver anmäla det till oss.

Kontrollera avbrottet

Är fastigheten helt eller delvis utan el?

Kontrollera jordfelsbrytaren, huvudsäkringen och säkringarna i er elcentral. Det går ofta att undersöka vad som orsakat felet genom att titta i elcentralen.

Är även intilliggande fastigheter utan el?

Har fastigheten intill ström är det troligen fel på er egen anläggning, börja med att kontrollera jordfelsbrytaren och era säkringar. Är det mörkt och strömlöst hos intilliggande fastighet kan det bero på fel i elnätet.

Är ni fortsatt helt eller delvis strömlös efter att ha felsökt er egen anläggning ber vi er att felanmäla strömavbrottet till oss på 020-98 70 00.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB