Aktuell avbrottsinformation el

Du som är elnätskund hos oss kan även få avbrottsinformation via SMS eller e-post. Logga in på Mina Sidor och anmäl dig där. 

Du som flyttat från din anläggning kan avanmäla avbrottsinformationen här.

  • Pågående avbrott
  • Planerade avbrott
  • Åtgärdade avbrott

Pågående

15 nov 12:30 - 15 nov 15:30 Blomsteräng,Ösängsbacken,Nor sopstation,Saxenäs

16 nov 09:00 - 16 nov 12:00 Norsäng,Norsoptippen ,Söräng, Rönningen Älgnäsudden,Ridstigen

Planerade

19 nov 09:00 - 19 nov 10:00 Kvarnsnäs: Avbrott inför ombyggnad av 10 kV-nätet i området.

20 nov 09:00 - 20 nov 09:15 Söderbärke: Skeppargatan, Kopplingsavbrott inför inkoppling av ny 10 kV-utrustning.

21 nov 09:00 - 21 nov 09:30 Söderbärke: Skeppargatan, Kopplingsavbrott efter inkoppling av ny 10 kV-utrustning.

22 nov 08:00 - 22 nov 10:00 Lernbo: UH i lågspänningsnätet vid bla Östra Lernbovägen, Västermorvägen.

23 nov 12:30 - 23 nov 14:00 Kvarnsnäs: Inkoppling av ny 10 kV-utrustning.