Tillfällig anslutning

Vi kan hjälpa ditt företag med en tillfällig elanslutning exempelvis under byggtiden då ni bygger nya lokaler eller vid festivaler och andra arrangemang. VB Elnät tillhandahåller ett antal så kallade byggskåp som ni hyr av oss. Läs mer om våra avgifter i prisbladet.

Inkoppling av tillfällig anslutning sker i direkt anslutning till befintlig kraftstation eller kabelskåp. Handläggningstiden är ca fem arbetsdagar.

Beställning av en tillfällig elanslutning gör ni antingen via beställningsformulären nedan eller genom att kontakta vår driftcentral 020-98 70 00. Ring alltid i ärenden som gäller tillfällig anslutning över 63 A eller om ni är i akut behov av tillfällig anslutning (inkoppling inom fem arbetsdagar).

Avsändare till denna sida är VB Elnät