Anslut er till elnätet

I tabell nedan anges standardkostnader (schablon) för anslutningar 16-25 A exkl moms.

Avstånd

16-25 A 

0-200 meter 22 100 kr
200-600 meter 22 100 kr + 189 kr/m
600-1 200 meter 97 700 kr + 404 kr/m
1 200-1 800 meter 169 100 kr + 240 kr/m

Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan ditt företags anslutningspunkt och vald punkt i elnätet, den punkt där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet.

Rörlig avgift betalas inte för de första 199 metrarna utan enbart för överskjutande del vid avstånd över 1 800 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.

Vid anslutning över 25 A är ni välkomna att kontakta oss för en skriftlig offert.

driftcentralen-fullbredd.jpg

Avsändare till denna sida är VB Elnät