Anslut er till elnätet

Vi ansluter ert företag till elnätet om det ligger inom vårt elnätsområde. Tänk på att alltid ta kontakt med ett auktoriserat elinstallationsföretag vid elarbeten på er anläggning när ni vill ansluta eller återansluta en fastighet till vårt elnät eller om en tillfällig anslutning under byggtiden behövs.

I tabell nedan anges standardkostnader (schablon) för anslutningar 19-35 A exklusive moms.

Avstånd

16-25 A 

35 A 

0-200 meter 22 100 kr 35 000 kr
200-600 meter 22 100 kr + 189 kr/m 35 000 kr + 189 kr/m
600-1 200 meter 97 700 kr + 119 kr/m 110 600 kr + 119 kr/m
1 200-1 800 meter 169 100 kr + 180 kr/m 182 000 kr + 180 kr/m

Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan ditt företags anslutningspunkt och vald punkt i elnätet, den punkt där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet.

Rörlig avgift betalas inte för de första 199 metrarna utan enbart för överskjutande del vid avstånd över 1 800 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.

Vid anslutning över 35 A är ni välkomna att kontakta oss för en skriftlig offert.

driftcentralen-fullbredd.jpg

Avsändare till denna sida är VB Elnät