Anslut er till elnätet

VB Elnät följer Energimarknadsinspektionens schablon för beräkning av anslutningsavgifter 16-25 A, läs mer om metoden här. I nedanstående tabell ser ni standardkostnader för anslutningar, den exakta avgiften får ni i vår skriftliga offert. Avståendet i tabellen avser fågelvägen mellan ditt företags anslutningspunkt och den punkt i elnätet där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet.

Avstånd

16-25 A 

0-200 meter 28 200 kr
200-600 meter 28 200 kr + 241 kr/m
600-1 200 meter 124 600 kr + 519 kr/m
1 200-1 800 meter 436 000 kr + 316 kr/m

Pristabell 16-25 Ampere (A) exklusive moms

Metertillägget för respektive avståndsintervall betalas inte för de första 200 meterna utan enbart för överskjutande del. För avstånd längre än 1800 meter och anslutningar över 25 A är ni välkomna att kontakta oss för en skriftlig offert. 

driftcentralen-fullbredd.jpg

Avsändare till denna sida är VB Elnät