Vi är miljöcertifierade

Att arbeta för en förbättrad miljö är en av dagens stora utmaningar. Vi har genom vår verksamhet alltid arbetat med ett starkt engagemang för miljön. Sedan2003 är vi certifiering enligt ISO 14001 (14001:2015). .

Många kunder ställer idag krav på att underleverantörerna kan visa att de systematiskt arbetar med miljöfrågor. Ett företag kan arbeta systematiskt med miljöfrågor utan att vara certifierat, men för många kunder underlättar det att anlita företag som man vet uppfyller kraven i standarderna. På så vis slipper de själva att utvärdera underleverantörernas miljöarbete. Det har istället gjorts av den externa revisor som reviderat företagets miljöarbete.

Miljöledningssystemet ska leda till en ständig förbättring som minskar företagets totala miljöbelastning genom att företagets miljöarbete och miljöledningssystem ständigt utvärderas och revideras.

Västerbergslagens Energi AB Certifikat ISO 14001 miljö 2023-2026.pdf