Ersättning och skadeanmälan

Ersättning vid elavbrott

Om du har drabbats av ett strömavbrott kompenserar vi dig med 500 kronor redan efter 4 timmar, det är vårt kundlöfte.

Den lagstadgade avbrottsersättningen utgår för ett strömavbrott som pågår i minst 12 timmar, se tabell nedan. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom 6 månader efter avbrottet. Avbrottsersättning vid långvarigt strömavbrott är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått. Därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

Läs mer om förutsättningar för hur och när avbrottsersättning utgår i de Allmänna avtalsvillkoren och i dokumentet Allmänt om avbrottsersättning och avräkning.

12–24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 1 000 kr.

24–48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 2 000 kr.

48–72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 3 000 kr.

72 timmar och uppåt: Se villkor för avbrottsersättning.

* Har ditt företag säkringsabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för ditt företags beräknade årsförbrukning. För effektabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av fasta avgifter, effektavgifter och överföringsavgifter. Kostnaden beräknas exklusive moms.

Ersättning vid skada

Om ditt företag har fått skador på grund av elavbrott, annan störning i elöverföringen eller brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan ni ha rätt till ersättning. Gör en anmälan via vår blankett för skadeanmälan eller genom att kontakta kundservice på 0771-98 70 00.

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra Allmänna avtalsvillkor eller kontakta marknadsansvarig Magdalena Gustafsson på 0240-876 23 eller via e-post för övriga frågor och funderingar.

Avsändare till denna sida är VB Elnät