Nya förutsättningar på elmarknaden medför nya rutiner hos VB Energi

Elhandlarcentrisk modell

Marknadsmodellen som införs på uppdrag av regeringen är första steget mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad. I den nya modellen blir elhandelsföretaget kundens huvudsakliga kontaktpunkt.

Kunden måste själv ta kontakt med ett elhandelsföretag vid flytt till ny bostad och därmed aktivt välja ett elavtal. I annat fall riskerar elen att vara frånkopplad.

Samfakturering införs, vilket innebär att det är Elhandelsföretagetsom ska fakturera kunden kostnaden för elhandel, elnät och energiskatt. Marknadsmodellen införs enligt plan 2021.

GDPR - General Data Protection Regulation

Den nya dataskyddsförordningen reglerar hur företag och andra organisationer som verkar inom EU kan behandla och lagra personuppgifter. En personuppgift är information som kan knytas till och identifiera en fysisk person som är i livet.

Nya, smarta elmätare

VB Elnät har nu installerat nya elmätare till samtliga lågspänningskunder inom vårt nätområde. De nya elmätarna har en rad tekniska funktioner, bland annat finns möjligheten att styra från- och tillkoppling via fjärr, dvs vi kan styra från- och tillslag utan att vara på plats ute hos kund.

Det finns två möjligheter att slå till elmätaren, mjuk eller hård tillkoppling. Mjuk tillkoppling innebär att brytaren "frisläpps" så att den kan manövreras lokalt genom en knapptryckning på elmätaren. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Hård tillkoppling innebär att brytaren slås till på fjärr. Detta förfarande tillämpas endast vid ärenden gällande bristande betalning, i nära dialog med kund. I alla andra fall tillämpas mjuk tillkoppling, vilket också ur elsäkerhetssynpunkt rekommenderas av Elsäkerhetsverket.

Dok1_1.gif

Vad innebär detta för dig som fastighetsägare?

  • Informera hyresgästen om att själv anmäla in- och utflytt till VB Energi. När Elhandlarcentrisk modell införs ska hyresgästen anmäla in- och utflytt till valfritt elhandelsföretag.
  • Informera hyresgästen om vikten av att hyresavtal och elabonnemang harmoniserar, annars riskerar anläggningen att bli frånkopplad. Inflytt anmäls senast 5 dagar före inflytt och utflytt senast 14 dagar innan flytt.
  • VB Energi upphör med korten för abonnemangsanmälan/uppsägning från och med 1 mars. Vi vill i första hand få in uppgifterna elektroniskt via vår hemsida, men det går även bra att ringa till vår kundesrvice på 0771-98 70 00.
  • För att uppnå en unik mätpunktsadress krävs att lägenheterna är märkta med lägenhetsnummer enligt Lantmäteriets standard  (Exempel: Storgatan 10 A, lgh 1001)
  • Även mätplats ska märkas med rätt lägenhetsnummer. Viktigt med rätt lägenhetsnummer kopplat till rätt anläggningsId. För att säkerställa att ingen förväxling sker rekommenderar vi att en elektrisk kontroll utförs genom att slå ifrån huvudströmbrytaren och se så att rätt lägenhet påverkas (blir strömlös).
  • AnläggningsId (18 siffror) är den unika nyckeln för identifikation och det är en fördel om det finns med i hyreskontraktet..

Då lägenhet blir tom har fastighetsägaren två val

Observera att detta inte gäller i de fall så kallad kollektivmätning tillämpas. Kollektivmätning innebär att fastighetsägaren har ett fastighetsabonnemang och sedan själv mäter och debiterar elen för respektive lägenhet.

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB