VB Energi Vi vill vara det självklara valet inom energiområdet

Om oss

Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) är ett energibolag som bildades 1983 genom en sammanslagning mellan kommunägda Ludvika Elverk AB och Gränges kraft (dotterbolag till Vattenfall). Fram till den 30 juni 1999 ägdes vi av Vattenfall AB och Ludvika kommun. Sedan den 1 juli 1999 ingår även före detta Fagersta Energi i VB Energi. Idag  ägs VB Energi av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun.

VB Energi består av flera dotterbolag och affärsområden som har till uppgift att leverera el och värme samt fiber till vårakunder. vi har även entreprenadverksamhet som sköter vattnekraftstationer och dammar åt vår kund Västerbergslagens Kraft AB (VB Kraft) 

Kunderna finns främst i Ludvika-, Smedjebackens- och Fagersta kommun, men vi bedriver även viss försäljning utanför denna region.

VB Energi sköter även entreprenaden av vattenkraftstationer åt VB Kraft.