Smarta elmätare

Samtliga våra lågspänningsanslutna elnätskunder har fått eller ska få en ny elmätare, Omnipower som tillhandahålls av danska Kamstrup.

De nya mätarna har en rad funktioner som kommer att vara till nytta när det gäller information om strömavbrott eller andra avvikelser i elleveransen. Implementering av dessa funktioner i våra stödsystem pågår för att effektivisera vår störningsavhjälpning. På sikt kommer delar av informationen också att delges dig som kund i form utökad störningsinformation.

På elmätaren finns också möjlighet att läsa av bland annat aktuellt effektuttag samt spänning och ström per fas genom att trycka sig fram i menyn. Detta kan vara till nytta för er som kund och även om ni anlitar en elinstallatör för arbeten på er anläggning. Installatören kan då enkelt bilda sig en uppfattning om nivån och fördelningen av spänning och ström per fas i er anläggning. Läs mer om hur ni går tillväga i bruksanvisningen eller den interaktiva manualen som ni hittar längst ner på sidan.

Programvaran i elmätarna är fjärruppgraderbar vilket gör dem anpassningsbara till eventuella nya myndighetskrav i framtiden.

Testa gärna de nya interaktiva manualerna nedan, tryck på den vänstra knappen och få förklarat vad de olika registren betyder eller se hur brytarfunktionen fungerar.

Interaktiv manual (max 63A)

Interaktivt manual strömtrafomätare (80A eller högre)

Bruksanvisning (att skriva ut) för Omnipower elmätare​ (max 63 A) 

elmätare.jpg                 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB