Elnätsavtalet

VB Elnät genomför från och med 1 januari 2021 en prishöjning på totalt 2,2 procent. En del av detta är kompensation gällande ökade kostnader mot överliggande nät och överföringsförluster.

Elnätspriset består av två delar. En fast del - abonnemangsavgift - som är kopplad till storleken på ditt företags huvudsäkring samt en rörligt del - överföringsavgift - som är kopplad till elanvändningen. Elnätsavgiften täcker transporten av el till ditt företag och det är elnätsföretaget som äger och underhåller nätet.

Säkringstariff 

Gäller för kunder som har en huvudsäkring till och med 63 A.

Prislista säkringstariff fr o m 2021-01-01

Prislista säkringstariff fr o m 2020-01-01

Effekttariff 

Gäller för kunder som har en högspänningsanslutning eller en huvudsäkring på 80 A eller större. 

Prislista effekttariff fr o m 2021-01-01

Prislista effekttariff fr o m 2020-01-01

Elproduktion 

Prislista egen elproduktion fr o m 2021-01-01

Prislista egen elproduktion fr o m 2020-01-01

Prislista småskalig elproduktion fr o m 2021-01-01

Prislista småskalig elproduktion fr o m 2020-01-01

Prislista storskalig elproduktion fr o m 2021-01-01

Prislista storskalig elproduktion fr o m 2020-01-01

Gatubelysning

För gatubelysning gäller prisbladet nedan.

Prislista gatubelysning fr o m 2021-01-01

Prislista gatubelysning fr o m 2020-01-01

Allmänna avtalsvillkor

De Allmänna avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen (f d Svensk Energi) och gäller fr o m 1 april 2019.

Lågspänning

Högspänning

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB