Elnätsavtalet

Elnätspriset består av två delar. En fast del - abonnemangsavgift - som är kopplad till storleken på ditt företags huvudsäkring samt en rörligt del - överföringsavgift - som är kopplad till elanvändningen. Elnätsavgiften täcker transporten av el till ditt företag och det är elnätsföretaget som äger och underhåller nätet.

Våra elnätsavtal (tariffer) är uppdelade på säkringstariff och effekttariff.

Säkringstariff 

Gäller för kunder som har en huvudsäkring till och med 63 A. 

Prislista säkringstariff fr o m 2019-01-01

Effekttariff 

Gäller för kunder som har en högspänningsanslutning eller en huvudsäkring på 80 A eller större. Effekttariffen består av abonnemangsavgift (kr/år), månadseffektavgift (kr/KW per månad) och överföringsavgift (öre/kWh).

Prislista lokalnät fr o m 2019-01-01

Allmänna avtalsvillkor

De Allmänna avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen (f d Svensk Energi) och gäller fr o m 1 september 2015.

Lågspänning

Högspänning

Reviderade villkor gäller fr o m 2019-04-01

Lågspänning

Högspänning

 

Avsändare till denna sida är VB Elnät