Elnätsavtalet

VB Elnäts nättariffer för 2024 är nu fastställda. Detta innebär en prisökning från och med 1 januari 2024 med i genomsnitt 9,3 procent.

Bakgrunden till höjningen är att VB Elnät under de närmaste 10 åren kommer att investera över en miljard i elnätet. Fokus ligger på kapacitetshöjande åtgärder för att trygga leveranssäkerheten och att möjliggöra energiomställningen inom vår region. Vi behöver också anställa fler medarbetare för att klara utmaningen.

Prisökningen har även sin förklaring i ökade underhållskostnader, räntekostnader samt ökade kostnader för överliggande nät.

Vår vision är att möjliggöra ett fossilfritt liv i Västerbergslagen!

Läs gärna mer i Frågor och svar om elnätstariffer.

Elnätspriset består av två delar. En fast del - abonnemangsavgift - som är kopplad till storleken på ditt företags huvudsäkring samt en rörligt del - överföringsavgift - som är kopplad till elanvändningen. Elnätsavgiften täcker transporten av el till ditt företag och det är elnätsföretaget som äger och underhåller nätet.

Säkringstariff 

Gäller för kunder som har en huvudsäkring till och med 63 A.

Prislista säkringstariff fr.o.m 2024-01-01
Prislista säkringstariff för 2023

Effekttariff 

Gäller för kunder som har en högspänningsanslutning eller en huvudsäkring på 80 A eller större.

Prislista effekttariff fr.o.m 2024-01-01
Prislista effekttariff för 2023

Elproduktion 

Prislista egen elproduktion fr.o.m 2024-01-01
Prislista egen elproduktion för 2023

Prislista elproduktion lågspänning fr.o.m 2024-01-01
Prislista småskalig elproduktion för 2023

Prislista elproduktion högspänning fr.o.m 2024-01-01
Prislista storskalig elproduktion för 2023

Gatubelysning

För gatubelysning gäller prisbladet nedan.

Prislista gatubelysning fr.o.m 2024-01-01
Prislista gatubelysning för 2023

Allmänna avtalsvillkor

De Allmänna avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige och gäller fr o m 1 april 2019.

Lågspänning

Högspänning

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB