Energiskatt

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver och dels var verksamheten bedrivs.

Det är elnätsföretaget som fakturerar energiskatten och sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Riksdagen bestämmer reglerna för energiskatt på el, bland annat skattesatsen (öre/kWh).

För 2024 har energiskatten justerats till 42,8 öre/kWh exklusive moms (53,5 öre/kWh inklusive moms) för de flesta kunder i Sverige. Denna höjning jämfört med 2023 års skattesats på 39,20 öre/kWh, återspeglar delvis den ekonomiska situationen och inflationstakten.

Verksamheter med rätt till återbetalning av energiskatt

Företag som inte själva deklarerar för energiskatt på el betalar full energiskatt på elnätsfakturan. Vissa verksamheter kan ha rätt till en lägre energiskatt och ansöker hos Skatteverket om återbetalning i efterhand.

Frivillig skattskyldighet

Företag som totalt använder över 10 gigawattimmar el per kalenderår kan ansöka hos Skatteverket om att bli godkända som frivilligt skattskyldiga. Dessa företag deklarerar själv för energiskatt på el och behöver därmed inte ansöka om återbetalning i efterhand. Om ni är skattskyldig eller frivilligt skattskyldig och deklarerar för energiskatt, ska ni inte betala energiskatt till VB Elnät. För att vi ska kunna fakturera er utan energiskatt, behöver ni anmäla detta till oss och bifoga en kopia av Skatteverkets beslut om er registrering.

Anmäl skattskyldighet här.

Avanmälan om ni inte längre är skattskyldiga här.

Läs mer om energiskatter för ditt företag på Skatteverkets hemsida.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB