Energiskatt

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver och dels var verksamheten bedrivs.

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten för energiskatt på el från ditt elhandelsföretag till elnätsföretaget. Flytten i sig medför inga extra kostnader men innebär att di nu har en rad på din elnätsfaktura för energiskatten. På din faktura från ditt elhandelsföretag försvinner motsvarande rad. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Energiskatt på el är 33,10 öre per kilowattimme* exklusive moms. Sedan tillkommer moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen.

Riksdagen bestämmer reglerna för energiskatt på el, bl a skattesatsen (öre/kWh).

Läs mer om energskatt här.

Skattebefriad verksamhet

Är din verksamhet skattebefriad? Eller är ditt företag själv energiskattskyldig?

Vänligen skicka då in beslut/underlag från Skatteverket som styrker detta till:

Västerbergslagens Elnät AB
Att: Magdalena Gustafsson
Box 860
771 28 Ludvika

Eller maila till: magdalena.gustafsson@vbelnat.se

*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per 1 januari 2018

Avsändare till denna sida är VB Elnät