Ren och lokal el

Varje år produceras förnybar el i VB Krafts 11 kraftstationer utmed Kolbäcksån och Arbogaån. Dessa kraftstationer kan driva 40 000 elbilar under ett helt år, eller leverera hushållsel åt 17 000 villor – helt utan utsläpp. Du som kund kan köpa denna lokalproducerade vattenel från oss.

Vi möjliggör för anslutning av ny vindkraft genom att fortlöpande investera och förstärka vårt elnät. En hög leveranssäkerhet innebär en trygghet för dig som kund.

Vi ersätter luftledningar mot markledningar, byter ut elmätare till fjärravlästa mätare och arbetar ständigt för en välmående natur kring vårt ledningsnät.

hybrid-fullbreddsbild (1).jpg