Solenergi

Allt fler väljer att producera egen el med hjälp av solen. En del använder solenergi för att minska sin elkonsumtion, medan andra väljer att både konsumera och sälja sin el. Vi ger ditt företag ersättning för den el som inte används och istället matas in på vårt nät.

Anslut solenergi

För att anslutningen av din förnybara energi ska gå så smidigt som möjligt bör ni tänka på följande innan ni beställer er anläggning: 

  • Kontakta oss så tidigt som möjligt: Vi behöver kontrollera förutsättningarna i elnätet för er planerade elproduktion så att det befintliga nätet klarar att ta emot den önskade anslutningseffekten. Finns inte tillräcklig kapacitet för att uppfylla krav på bibehållen elkvalitét behöver vi genomföra förstärkningsarbete i elnätet. En kostnad för nätförstärkningen tillkommer då. Sitter elmätaren inomhus behöver den flyttas ut, läs mer här.
  • Registrerat elinstallationsföretag: Anlita ett registrerat elinstallationsföretag med specialkompetens för solenergi. Elinstallatören anmäler installationen och sköter kontakten med oss i ärendet. 
  • Större produktionsanläggning: Planerar ni en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW? Kontakta oss via kundservice 0771-98 70 00 så hjälper vi dig.
  • Trefas: Anslut solcellsanläggningen trefasigt så blir den mindre sårbar.

solceller-900x300.jpg

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB