Ersättning vid skada

Om ditt företag har drabbats av skador på grund av elavbrott, annan störning i elöverföringen eller brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan ni ha rätt till ersättning. Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i de Allmänna avtalsvillkoren (PDF).

Gör er skadeanmälan genom att fylla i formuläret.

Om ni föredrar att använda vår blankett (PDF) fyller ni i den och skickar till oss, adressen står på blanketten. 

I vissa fall, vid omfattande elektronikskador, kan vi komma att kräva en reparatörsrapport gällande skadan. Anlita då en reparatör som undersöker och fyller i rapporten. Du hittar reparatörsrapporten här.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB