Flyttanmälan

Ska ert företag flytta behöver ni anmäla in- och utflytt till det elnätsbolag som äger elnätet i området. 

Inflytt 

Inflytt ska anmälas senast 5 dagar innan ni flyttar in för att säkerställa att det finns el i bostaden på inflyttningsdagen. Att göra en inflytt innebär inte automatiskt att ert befintliga elnätsavtal sägs upp, ni behöver alltså även göra en anmälan om utflytt.

Tänk på att ni behöver teckna ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för den nya adressen. Om ni inte har tecknat ett elhandelsavtal innan inflyttning kommer ni att få ett avtal med VB Elnäts anvisade elhandelsföretag VB Elförsäljning.

Anmäl inflytt i VB Elnäts område alternativt kontakta vår Kundservice på 0771 - 98 70 00.

Utflytt

Utflyttning ska anmälas senast 14 dagar innan ni flyttar ut. Ni behöver bara anmäla din utflytt till oss och inte till ert elhandelsföretag, vid en utflytt avslutas nämligen avtalet med den nuvarande elhandlaren för aktuell adress. 

Tänk på att vi kan komma för att slå av elen när som helst under den angivna flyttdagen. Har ni behov av el under flyttdagen ska ni ange nästa dag som flyttdag.

Anmäl utflytt i VB Elnäts område alternativt kontakta vår Kundservice på 0771 - 98 70 00.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB