Inflytt

Inflytt ska anmälas senast 5 dagar innan flyttdatum för att säkerställa att det finns el i anläggningen på inflyttningsdagen. Att göra en inflytt innebär inte automatiskt att ert befintliga elnätsavtal sägs upp, ni behöver alltså även göra en anmälan om utflytt.

Tänk på att ni behöver teckna ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för den nya adressen. Om ni inte har tecknat ett elhandelsavtal innan inflytt kommer ni att få ett avtal med VB Elnäts anvisade elhandelsföretag VB Elförsäljning.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB