Underhåll

Elledningar underhåll.jpg

Besiktning

Elnätet sätts på prov dagligen av olika faktorer. För att förebygga fel pågår ett kontinuerligt arbete med ett antal olika typer av besiktningar som utförs med ett visst tidsintervall. Besiktningsunderlaget ligger sedan som underlag för det periodiska underhållet.

Driftbesiktning med helikopter

Varje år besiktar vi våra ledningar med en spänning över 1000V med lågflygande helikopter. Detta utför vi för att upprätthålla en säker elleverans och som vi oftast utför under hösten. Många kunder hör av sig till oss och berättar om att deras djur blir stressade av ljudet från helikoptern. Vi annonserar alltid i förväg innan vi ska flyga. Skulle du vilja veta mer exakt datum kan du kontakta oss för vidare information eller se under pågående projekt. 

Flygbesiktning

När det har varit besvärliga väderleksförhållanden besiktar vi våra ledningar oftast från flygplan med kort varsel. Detta för att säkerställa överföringen av el till våra kunder.

Stolpbesiktning

Med ett bestämt tidsintervall besiktar vi våra trästolpar för att kontrollera att dom är friska och hela. Många stolpar som håller uppe våra elledningar idag är skyddade genom ett träskyddsmedel som heter kreosot. När en stolpe passerar sin livslängd eller blir utdömd i en besiktning, ser vi därför till att byta ut den mot ett miljövänligare alternativ. Dessa nya stolpar är tillverkade i komposit eller furu av svensk ursprung.

Röjning

Varje år röjer vi ledningsgator i vårt nät. Distributionsnätet röjs vart femte år och regionnätet röjs vart sjätte år. Kvistar, grenar och träd som sågas ner tillhör markägaren.

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB