Vattenkraft

Vattenkraft är förnybar, billig i drift och smutsar inte ner luft eller vatten. Till vattenkraftens nackdelar hör att djur och växter kan påverkas negativt. Men med hjälp av ny teknik minskar vattenkraftverkens miljöpåverkan.

Anslut vattenkraft

För att anslutningen av din förnybara energi ska gå så smidigt som möjligt bör ni tänka på följande innan ni beställer er anläggning: 

  • Kontakta oss så tidigt som möjligt: Vi behöver kontrollera förutsättningarna i elnätet för er planerade elproduktion så att det befintliga nätet klarar att ta emot den önskade anslutningseffekten. Finns inte tillräcklig kapacitet för att uppfylla krav på bibehållen elkvalitét behöver vi genomföra förstärkningsarbete i elnätet. En kostnad för nätförstärkningen tillkommer då.
  • Registrerat elföretag: Anlita ett registrerat elföretag med specialkompetens för vattenkraft. Elinstallatören anmäler installationen och sköter kontakten med oss i ärendet. 
  • Större produktionsanläggning: Planerar ni en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW? Kontakta oss via kundservice 0771-98 70 00 så hjälper vi dig.

vattenkraft-900x300.jpg

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB