Utflytt

Utflyttning ska anmälas senast 14 dagar innan flyttdatum.  Tänk på att vi kan komma för att slå av elen när som helst under den angivna flyttdagen. Har ni behov av el under flyttdagen ska ni ange nästa dag som flyttdag.

Bra att veta

Innan ni börjar fylla i formuläret för utflyttning är det bra att ta fram er senaste elnätsfaktura för att se ert 18-siffriga anläggningsID. 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB