Tillfällig elanslutning

Vi hyr ut så kallade byggskåp i storlekarna 25 A, 63 A och 250 A till våra kunder. De kan också använda ett eget byggskåp under förutsättning att beställningen går via dig som elinstallatör. Du garanterar då bland annat att byggskåpet uppfyller gällande krav och är avsett för ändamålet, läs mer om ansvar och villkor nedan.

Villkor för tillfällig elanslutning

Inkoppling av tillfällig anslutning sker i direkt anslutning till befintlig transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe. Handläggningstiden är ca fem arbetsdagar.

Beställning

Kunderna kan själva beställa tillfällig elanslutning via beställningsformulär på webben om de hyr ett byggskåp av oss. Detta gäller skåp till och med 63 A.

Om de vill hyra ett större byggskåp eller använda ett eget skåp måste beställningen gå via ett elinstallatörsföretag. Du gör beställningen av tillfällig elanslutning för kundens räkning i vår digitala tjänst Installatörsportalen.

Vid akut tillkoppling samma dag kontaktar du vår driftcentral på telefon 020-98 70 00. Observera att det då tillkommer en extra avgift för kunden.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB