Pågående projekt

Vi jobbar kontinuerligt med olika projekt i vårt nätområde i syfte att underhålla, förbättra och förstärka elnätet.

Nedan kan du läsa mer om vilka projekt som är på gång.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB