Förfrågan elintensiv anslutning

Planerar ni att ansluta en verksamhet med en kapacitet över 1 MW eller en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW? Använd vårt formulär för att skicka en förfrågan om elintensiv anslutning. Observera att ifyllt formulär inte är en beställning utan en förfrågan.

Understiger ert effektbehov 1 MW? Vi hänvisar dig då till detta formulär. 

Viktig information

För att erhålla en anslutningsindikation krävs rådighet över fastigheten tilltänkt för exploatering. Vi förbehåller oss rätten att efterfråga dokumentation som tillstyrker detta.

För smidigare hantering av ditt ärende efterfrågar vi nedan information om ert tilltänkta projekt. Om inskickat formulär inte är fullständigt kommer förfrågan returneras. Vi återkommer vanligtvis inom tio veckor efter att vi mottagit ditt kompletta ärende.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB