Allmänna avtalsvillkor

För ditt elavtal gäller VB Elförsäljnings avtalsvillkor. Utöver dessa gäller även elbranschens Allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB