Anslutning av produktionsanläggningar

Allt fler av våra kunder väljer att ansluta egen produktion, särskilt intresset för solceller ökar stadigt. Här har vi sammanställt information som vi hoppas kan vara till hjälp för dig som elinstallatör i ärenden som gäller anslutning av produktionsanläggning.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB