Fjärrvärme Fjärrvärme - en viktig del i ett hållbart kretslopp.

Vi levererar fjärrvärme med låg klimatpåvekan till våra kunder i Ludvika, Fagersta, Grängesberg och Norberg. Bland våra kunder finns flera stora industrier som använder fjärrvärmen och där vi även tar hand om deras överskottsvärme.

I våra basproduktionsanläggningar, Craboverket i Fagersta, Lyviksverket i Ludvika och Skakelbackens värmeverk i Grängesberg produceras årligen ca 225 GWh fjärrvärme varav spillvärme och biobränsle utgör 99% av produktionsmixen. I Norberg köper vi spillvärme från pelletsfabriken.   

Fördelar med fjärrvärme

 • Enkelt och bekvämt
  Med fjärrvärme slipper du bland annat buller, lukt eller sotning, eftersom du inte behöver någon egen värmekälla.
 • Pålitligt
  Fjärrvärme innebär en driftsäker leverans av värme. 
 • Hållbart miljöval
  Vi använder till största del förnybart bränsle, till exempel skogsflis, sågverksbiprodukter, returträ samt vegetabilisk bioolja.
 • Konkurrenskraftigt och stabilt pris
  Fjärrvärme är ett ekonomiskt långsiktigt alternativ där du slipper obehagliga överraskningar. 

Christer_Peråke.jpg

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB