Service och felanmälan av fjärrvärme

Det lönar sig att göra en återkommande översyn av fjärrvärmecentralen för att trimma den, hitta och förebygga fel, etc. Vi på VB Energi erbjuder er möjlighet att bli servicekund, vilket innebär många fördelar.

Att bli servicekund fjärrvärme innebär 

Vi utför funktionskontroll, täthetskontroll och energiuppföljning av fjärrvärmecentralen en gång per år till en kostnad av 2 000 kr/år och anläggning. 

Efter servicebesöket får ni ett protokoll med alla kontrollpunkter, energiuppföljning och förslag på eventuella åtgärder som vi anser behöver göras.
Vårt åtagande som servicen omfattar är fastighetens fjärrvärmecentral vilket består av värmeväxlare med ingående ventiler, reglerutrustning, pumpar och övrig armatur. 
Ni kommer fortfarande att vara ägare till er anläggning och bestämmer själv vilka åtgärder som ni vill att vi ska utföra åt er. 
Vi ser till att nödvändiga justeringar och reparationer blir utförda efter samråd med er. Förutom årskontrollen har ni möjlighet att kontakta oss för att få hjälp med att åtgärda fel och göra justeringar i fjärrvärmecentralen.
Då vi året runt har personal i beredskap vid våra produktionsanläggningar har ni möjlighet att nå oss dygnet runt vid akuta fel i fjärrvärmecentralen. 
Då våra produktionsanläggningar har störst prioritet kan vi dock inte garantera att vi omedelbart kan vara er behjälpliga.

Servicepriser exkl. moms

För den årliga funktionskontrollen och möjligheten att få snabb hjälp av oss vid driftstörningar är priset:

- 2 000 kr per år (fördelas på 12 månader)

För löpande arbeten förutom den årliga funktionskontrollen, såsom felsökning och reparationer är priset: 

- Vardagar 08.00-16.00 552 kr/timme

- Vardagar 16.00–20.00 690 kr/timme 

- Övrig tid 828 kr/timme

• För utbytesdelar och reparationsmaterial debiteras ni enligt VB Energis egenkostnad.
• Måste annan firma anlitas för reparationer debiteras ni deras priser.

Om du inte är en servicekund

Om ditt företag inte är en servicekund gäller nedanstående priser på servicen:

- Vardagar 08.00-16.00 776 kr/timme

- Vardagar 16.00–20.00 960 kr/timme 

- Övrig tid 1 160 kr/timme

Vi kommer att kontakta er som har skickat in en intresseanmälan för ett Serviceavtal. Önskar ni erhålla ytterligare information är ni välkomna att kontakta någon av oss: 
Bengt Johansson på 0240-876 22 eller Ahmed Ouberri på 0223- 432 22.

Felanmälan

Vid akuta fel ring felanmälan: 020-98 70 00.

Aktuell driftinformation ser du här.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB