Ska ni flytta

Du vet väl att  du kan teckna nytt elavtal eller flytta med ditt befintliga. 
Har du redan ett elavtal hos oss som du är nöjd med kan du ta med det till din nya adress. Ring oss på 0771-98 70 00 så hjälper vi dig med det. Om du hellre vill teckna ett nytt avtal hjälper vi dig med det också – oavsett om du är kund hos oss idag eller inte.

Att tänka på när du flyttar

När du ska flytta är det några saker du behöver göra för att elen ska fungera i din nya bostad. Det gäller oavsett om du har gjort en flyttanmälan och anmält din flytt via Adressändring eller Skatteverket. Även om du gör ett namnbyte, adressändring eller annan ändring till Skatteverket, kom ihåg att meddela detta också till oss eftersom vi inte får något besked om ändringen med automatik från myndigheterna.

1. Teckna avtal

Ett elnätsavtal behöver du teckna med den elnätsleverantör som äger elledningarna i det område dit du flyttar. Kortfattat kan man säga att elnätsleverantören är den som transporterar elen fram till din dörr.

Har din fastighet fjärrvärme som uppvärmning behöver du teckna ett fjärrvärmeavtal med den fjärrvärmeleverantör som äger färrvärmeledningarna i det område där fatigheten ligger.

Ett elavtal tecknar du med ett valfritt elhandelsföretag. Av elhandelsföretaget köper du den el du faktiskt förbrukar i ditt hem, dvs. allt från spis till lampor.

2. Säga upp avtal på tidigare bostad

När du flyttar från en bostad och inte vill stå som betalningsansvarig för elen i den bostaden längre så behöver du säga upp ditt elnätsavtal, fjärrvärmeavtal och elavtal. En viktig åtgärd i klass med flyttanmälan, adressändring och hemförsäkring på nya adressen.

Vi behöver din flyttanmälan för inflyttning eller utflyttning senast 14 dagar innan du flyttar. Uppgifterna som är markerade med stjärna (*) är obligatoriska för att din flyttanmälan ska kunna registreras i tid. Om du glömmer att fylla i någon uppgift kan det innebära att ditt ärende försenas.
 

Tänk på 

Vi kan komma för att slå av elen när som helst under den angivna flyttdagen.

Har du behov av el – om du till exempel behöver städa under flyttdagen - ska du ange nästa dag som flyttdag.