Elens ursprung

Vår el är fossilfri

All el du köper av oss är fossilfri. Den kommer från sol-, vind-, vatten- och kärnkraft. Det innebär att du bidrar till ett fossilfritt liv – oavsett vilket elavtal du väljer hos oss. 

Vår elförsäljning

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning i Sverige 2023. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2023 var 0,03 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,003 g/kWh för radioaktivt avfall.

Diagram elens ursprung 2023.png

     

Gör du ett aktivt val när du tecknar elavtal hos oss, och väljer el producerad från vattenkraft får du 100% förnybar el. 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB