Inflyttning

I och med att du anmäler inflyttning så sägs inte det gamla nätavtalet/fjärrvärmeavtalet upp automatiskt. Har du ett nätavtal/fjärrvärmeavtal som ska sägas upp ska du även anmäla utflyttning.

Du kan välja elhandelsföretag helt fritt. Om du inte har gjort ett aktivt val innan du flyttar in kommer du att få VB Elnäts anvisade elhandelsföretag VB Elförsäljning.

Uppgifter om anläggningen

Kunduppgifter