Inflyttning

I och med att ni anmäler inflyttning så sägs inte det gamla nätavtalet/fjärrvärmeavtalet upp automatiskt. Har ni ett nätavtal/fjärrvärmeavtal som ska sägas upp ska ni även anmäla utflyttning.

Ni kan välja elhandelsföretag helt fritt. Om ni inte har gjort ett aktivt val innan ni flyttar in kommer ni att få VB Elnäts anvisade elhandelsföretag VB Elförsäljning.

Inflytt ska anmälas senast 5 dagar innan ni flyttar in för att säkerställa att det finns el på anläggningen på inflyttningsdagen.