Våra tre bolag

VB Elnät och VB Elförsäljning är dotterbolag till VB Energi och alla tre bolag ingår i VB Energigruppen.